Indkaldelse til

Generalforsamling i Næstved Speedskating Klub

Tirsdag den 23. november kl. 18.15 i Arena Næstved

 

1. Valg af dirigent der skal konstatere, om generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

2. Godkendelse af dagsordenen.

3. Valg af 2 stemmetællere.

4. Formandens beretning.

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, samt orientering om næste års budget. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg til bestyrelsen, herunder min. 2 suppleanter, der vælges for 1 år. 

 På valg som bestyrelsesmedlemmer er:      

 • Kaj Rahbec, Træner
 • Jesper Abildgaard
 • Simone Prehn
 • Betina Pedersen
 • Jesper Møller Jensen, Formand

   Bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg:

 • Teddy Mastrup, Træner
 • Christian Greve, kasserer
 • Lotte Sass, sekretær

Suppleant:     

 • John Pedersen
 • Martin Jensen

  8. Valg af revisor, samt revisorsuppleant for 1 år ad gangen. 

 • Niels Johansen, revisor
 • Pia Lindenskov

9. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mindst 1 uge før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af afdelingen i mindst 2 måneder, og ikke er i restance. Forældre til medlemmer under 15 år, der opfylder ovennævnte betingelser, har 1 stemme pr. barn. Trænere samt bestyrelsesmedlemmer har ligeledes stemmeret.

Valgbare til afdelingsbestyrelsen er alle foreningens medlemmer over 16 år.

Dog skal den valgte formand, næstformand og kasserer være personlig myndig.

Klubben er vært ved lidt mad, hvorfor der er tilmeldingspligt.

Ved tilmelding angiv venligst hvor mange voksne og hvor mange børn der skal spise med. Under generalforsamlingen vil der være pasningsordning for børnene.

Tilmelding senest d.16/11 til Jesper Møller Jensen: jmjmoller@outlook.dk

  

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Jesper Møller Jensen, Formand

TRÆNING LØRDAG DEN 6/11 FLYTTER STED OG TIDSPUNKT

VI TRÆNER I STEDET I HAL 1 FRA 15.00 TIL 17.00, MEN STADIG LØRDAG DEN 6/11.
Denne træning er for alle i NSK, så Eliten skal være opmærksom på at der primært vil være hygge, leg og teknik træning. Indgang sker ved indgang mellem hal1 og 2, se det store hvide skilt udenfor. (Ca. midt for på pakeringspladsen. vi ses.
Venlig hilsen Trænerne.

 • Rulleskøjtetræning for børn/voksne og let øvede i Arena Næstved

  Lige nu har vi et super tilbud 2021. Træn de første tre gange gratis. Der kræves ingen forudsætninger - kun en cykelhjelm. Medbring gerne dine egne skøjter og beskyttelsesudstyr, men har du ikke dit eget, kan du låne i klubben.

  Vi træner i Arena Næstved
  Træningstiderne er:
  Tirsdag kl.16.30-18.00
  Lørdag kl.10.00-12.00

  ALLE er velkomne uanset alder og niveau.
  Vi glæder os til at se dig.

  Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
  Lotte: lottelagerberg@hotmail.com
  Betina: betina@xpedersen.dk

  Mange hilsener
  trænerteamet, NSK

 • Træningstider indendørs i Arena Næstved

  Børn og voksne
  tirsdag fra 16.30 til 18.00
  Lørdag fra 10.00 til 12.00

  Eliten:
  tirsdag fra 18.00 til 20.00
  torsdag fra 18.00 til 20.00
  lørdag fra 12.00 til 14.00

  Vis ses. Trænerteamet

 • Sølvmedalje til Alberte Greve ved EM i Portugal 2021

  Alberte greb chancen da den var der. Hun fik et hul til feltet og samlede point nok til en sølvmedalje. KÆMPE tillykke til Alberte.

  På trods af nogle nervøse felter, og en del styrt, har alle vores løbere vist sig godt frem. De repræsenterede NSK og Danmark på bedste vis.

  I kan se eller gense alle løbene på dette link http://europe.worldskate.tv/

EM-Hold 2019

Eliten træner op til EM

Tak til vore sponsorer

6 timers ræs på Sjællandsringen 2018

Finpudsning før afgang til EM

Med venlig hilsen

Bestyrelsen (foto kommer)